top of page

ייעוץ תקשורתי

מעניקה למשפחות ייעוץ וסיוע בעבודה מול ויחד עם אמצעי התקשורת בפלטפורמות השונות. המתנדבים/ות יערכו שיחה מקדימה עם המשפחה בה יובהרו צרכי המשפחה והאפשרויות הקיימות לחשיפה תקשורתית, מתוך רצון להתאים את מידת החשיפה ואופיה למקרה וללוחות הזמנים במהלך החילוץ או האיתור. לאחר מכן, תציע מעטפת הדוברות למשפחה תכנית תקשורתית כללית בהתאם לשיח ולהחלטות המשפחה.

bottom of page