top of page

קהילה

פותחה על מנת לתת מקום לחברים, קרובים ורחוקים, כאלו שבמקרה עברו בסביבה וליבם חפץ לסייע, אנשים עם לב גדול שברצונם לחלוק ידע, קשרים בינלאומיים ונסיון ייחודי, שותפים למטרה של ערבות הדדית, להיות שם בזמן אמת וגם לאחריו ומהוות מכפיל כוח. מעטפות הסיוע של "חברים מחלצים" לא מחליפות גופי איתור וחילוץ מקצועיים וממשלתיים אלא מסייעות בהתנהלות מולם בעזרת צוות העמותה וכ- 120 אנשי מקצוע בעלי ניסיון צבאי ואזרחי רלוונטי הפועלים בהתנדבות.

bottom of page