top of page

ליווי משפחות

כנקודת מוצא וזהות האירגון, פועלת מטעם ובהזמנת המשפחות, מושתת על שיח פתוח, הגדרת הצרכים המיידיים, אוזן קשבת, סיוע בקבלת החלטות ודרכי פעולה יחד עם החברים והמשפחה. צוות המעטפה עומד לרשות המשפחה לאורך כל הדרך תוך עבודה מתואמת של מינוף הדדי בין האנשים שבקשר עם המשפחה לבין הצוות שעוסק בקידום משימות האיתור והחילוץ בשטח עם אפשרות להקים חמ"ל בסמוך לבית המשפחה. בשעת חירום טובת המחולץ ומשפחתו עומדים בראש סדר העדיפויות.

bottom of page